Badania

Obszary, które interesują mnie badawczo

 1. Kontekstualna nauka o zachowaniu:
  • Model elastyczności psychologicznej.
  • Terapia akceptacji i zaangażowania.
 2. Funkcjonowanie partnerów w bliskich związkach romantycznych:
  • Spójność/brak spójności charakterystyk parterów a podejmowane przez nich działania na rzecz związku.
  • Skuteczność krótkich interwencji terapeutycznych.
 3. Podejmowanie uczciwych i nieuczciwych działań w różnych kontekstach:
  • Uczciwość/nieuczciwość akademicka.
  • Szczerość w bliskich związkach.
 4. Adaptacja narzędzi pomiarowych:
  • Procesy kluczowe modelu elastyczności psychologicznej.
  • Uważność.
  • Trzecia fala terapii poznawczo-behawioralnej.
 5. Modele i cechy osobowości.

Trwające projekty

 • Badania poświęcone kontekstualnej nauce o zachowaniu. LINK.
 • Intra i interpersonalne konsekwencje nadwrażliwego narcyzmu.
 • Szczerość i kłamstwo w związku romantycznym.
 • Indywidualne i związkowe schematy a kontekstowe aspekty funkcjonowania w związku romantycznym.
 • Osobowość, percepcja sytuacyjna a funkcjonowanie w związku romantycznym.
 • Elastyczność psychologiczna muzyków.