O mnie

//lidiabaran.com/wp-content/uploads/2021/02/dr-Lidia-Baran.jpg

dr Lidia Baran

psycholog, naukowiec, nauczyciel akademicki i terapeuta

W psychologii interesuje mnie kontekstualna nauka o zachowaniu, szczególnie terapia akceptacji i zaangażowania, funkcjonowania partnerów w bliskich związkach oraz powody, dla których ludzie działają uczciwie lub nieuczciwie.

Działalność akademicka

2019

Adiunkt w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

2018

Stopień naukowy doktora nauk społecznych w dyscyplinie psychologia. Wyróżnienie i opublikowanie rozprawy doktorskiej.

Studia podyplomowe: Uważność i współczucie. Podstawy, badania i psychoterapia. SWPS Uniwersytet Humanistycznospołeczny w Warszawie.

Kierownik grantu MINIATURA w Narodowym Centrum Nauki (2018/02/X/HS6/02730).

2013

Asystent w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach.

2012

Tytuł magistra psychologii. Specjalizacja kliniczna i sądowa.

Staże zagraniczne

  • Erasmus + HE Staff Mobility scholarship (UE) – Department of Experimental-Clinical and Health Psychology, Ghent University, BEL, 03/2016;
  • Erasmus + HE Staff Mobility scholarship (UE) – Department of Psychology, University of Jyväskylä, FIN, 04/2015;
  • Department of Psychology, National University of Ireland, Maynooth, IRE, 11/2013.

Recenzje

  • Personality and Individual Differences,
  • Australian Journal of Psychology,
  • Advances in Psychiatry & Neurology,
  • PLOS One,
  • Evolutionary Psychological Science,
  • Journal of Academic Ethics,
  • Acta Psychologica.