O mnie

//lidiabaran.com/wp-content/uploads/2021/02/dr-Lidia-Baran.jpg

dr Lidia Baran

psycholog, naukowiec, nauczyciel akademicki i terapeuta

Jestem psychologiem, terapeutą, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Wrocławskiego, post doktorską badaczką w grancie OPUS NCN w Centrum Meta Badań na Uniwersytecie Wrocławskim, adiunktem w Instytucie Psychologii Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach i Przewodniczącą ACBS Polska. Doświadczenie w pracy klinicznej zdobywałam podczas pracy na Oddziale Terapeutycznym Centrum Psychiatrii w Katowicach, staży w zagranicznych ośrodkach naukowych oraz szkoleń warsztatów terapeutycznych.

W swojej pracy stosuję terapię akceptacji i zaangażowania w połączeniu z terapią schematów, a także terapię skoncentrowaną na rozwiązaniach. Prowadzę terapię par dla osób pozostających ze sobą w związku romantycznym. Swoją pracę poddaję regularnej superwizji.

Z terapią akceptacji i zaangażowania (ACT) po raz pierwszy zetknęłam się tuż po studiach i natychmiast poczułam, że jest to droga dla mnie. Przekonało mnie to, że podstawowe założenia ACT są zgodne z tym, jak sama postrzegam trudności czy cierpienie obecne w naszym życiu, a także ugruntowanie terapii w dowodach naukowych i jej potwierdzona w badaniach skuteczność. Nieco później poznałam możliwość łączenia ACT z terapią schematów, sprawdzającą się w pracy z parami oraz osobami chcącymi poprawić swoje relacjami z innymi. Możliwość łączenia tych podejść jest dla mnie bardzo interesująca i dlatego wybrałam akurat ten obszar do pracy własnej. Niedawno zainteresowała mnie z kolei terapia skoncentrowana na rozwiązaniach (TSR), której założenia i model pracy z parą są spójne z jednym z wymiarów ACT. Dzięki temu w swojej pracy mogę stosować różnorodne strategie potwierdzone badaniami naukowymi i dostosowane do tego, co jest w danej chwili najbardziej potrzebne osobom z którymi pracuję.