Terapia

Relacje z innymi ludźmi są niezwykle ważnym aspektem naszego życia. Jako dzieci potrzebujemy wsparcia rodziców lub opiekunów i odkrywamy świat, ucząc się od nich różnorodnych sposobów działania. Jako nastolatkowie szukamy własnych dróg, rozwijamy przyjaźnie i wspólnie z rówieśnikami zdobywamy własne doświadczenie. Jako osoby dorosłe szukamy ludzi, z którymi chcielibyśmy spędzić resztę życia, nawiązujemy relacje zawodowe i oferujemy wsparcie partnerowi czy własnym dzieciom. Jako osoby starsze dzielimy się swoimi doświadczeniem, wspieramy młodszych członków swojej rodziny i przyjaciół czy znajomych. Na każdym z tych etapów związki z innymi ludźmi pełnią inne funkcje, ale niezmiennie są ważną częścią naszego życia rodzinnego, zawodowego czy prywatnego. Z tego względu trudności w nawiązywaniu, utrzymywaniu czy kończeniu relacji bywają źródłem bólu psychicznego i znacznego dyskomfortu.

Terapia par może być dla Was pomocna, jeżeli chcielibyście popracować nad swoją relacją, tak, aby móc podejmować działania zgodne z tym, co dla Was ważne w związku czy spójne z tym, jakimi partnerami chcielibyście dla siebie być.

Podejścia terapeutyczne:

Terapia akceptacji i zaangażowania skupia się na rozwijaniu elastyczności psychologicznej, czyli zdolności do pozostawania w kontakcie z chwilą obecną i – w zależności od jej specyfiki – podejmowania działań, których cel jest zgodny z tym, co dla nas ważne.

Terapia schematów wyjaśnia, w jaki sposób nasze dotychczasowe doświadczenia sprzyjają brakowi elastyczności psychologicznej i podejmowaniu działań, które pogarszają nasze relacje z innymi.

Terapia skoncentrowana na rozwiązaniach to nastawienie na proces zmiany w ramach której ważne jest podejmowanie działań służących klientowi i zaprzestanie tych sposobów postępowania, które są nieskuteczne.

W swojej pracy wykorzystuję protokoły i techniki powyższych terapii, w oparciu o zgłaszane trudności i ustalone wspólnie cele.

Informacje na temat sesji, terminarza i opłat znajdą Państwo na stronie internetowej Centrum Terapii i Pomocy Psychologicznej Novite w Sosnowcu: Centrum Psychoterapii Novite | Sosnowiec psychoterapia | novite.pl