Dydaktyka

Prowadzone dotychczas kursy akademickie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym:

W języku polskim

 • Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej
 • Emocje i motywacja
 • Wprowadzenie do pracy naukowej
 • Etyka zawodu psychologa
 • Dylematy etyczne psychologa
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej
 • Psychopatologia
 • Wprowadzenie do terapii akceptacji zaangażowania

W języku angielskim

 • Wprowadzenie do teorii ram relacyjnych
 • Wprowadzenie do pracy naukowej
 • Wprowadzenie do terapii akceptacji zaangażowania