Dydaktyka

Prowadzone dotychczas kursy akademickie na Uniwersytecie Śląskim w Katowicach oraz na SWPS Uniwersytecie Humanistycznospołecznym:

W języku polskim

 • Wprowadzenie do psychologii i historia myśli psychologicznej.
 • Emocje i motywacja.
 • Wprowadzenie do pracy naukowej.
 • Etyka zawodu psychologa.
 • Dylematy etyczne psychologa.
 • Wprowadzenie do psychologii klinicznej.
 • Psychopatologia.
 • Wprowadzenie do terapii akceptacji zaangażowania.
 • Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) - studia podyplomowe.

W języku angielskim

 • Wprowadzenie do teorii ram relacyjnych.
 • Wprowadzenie do pracy naukowej.
 • Wprowadzenie do terapii akceptacji zaangażowania.