Publikacje

 • Rogoza, R., Krammer, G., Jauk, E., Flakus, M., Baran, L., Di Sarno, M., Di Pierro, R., Zajenkowski, M., Dufner, M., & Fatfouta, R. (2024). The peaks and valleys of narcissism: The factor structure of narcissistic states and their relations to trait measures. Psychological Assessment, 36(2), 147-161. LINK
 • Baran, L., & Janowski, M. (2024). General Self-Efficacy Associations with Personality and Motivation: Psychometric Properties and Measurement Invariance of the Polish New General Self-Efficacy Scale. Studia Psychologica: Theoria Et Praxis, (ONLINE FIRST). LINK
 • Rogoza, R., Zajenkowski, M., Di Sarno, M., Flakus, M., Baran, L., Di Pierro, R., Krammer, G., Jauk, E., & Fatfouta, R. (2023). I feel smart today! A daily diary study on narcissism and self-assessed intelligence. European Journal of Personality0(0). LINK
 • Chełkowska-Zacharewicz, M., & Baran, L. (2023). Psychological flexibility for the well-being of musicians: New possibilities for psychological counseling. Musicae Scientiae27(4), 913-931. LINK
 • Baran, L. & Jonason, P. K. (2022). Contract Cheating and the Dark Triad Traits. In: S. E. Eaton, G. J. Curtis, B. M.Stoesz, J. Clare, K. Rundle, & J. Seeland (Eds.), Contract Cheating in Higher Education (p. 123-137). Palgrave Macmillan. LINK
 • Flakus, M., Danieluk, B., Baran, L., Kwiatkowska, K., Rogoza, R., & Schermer, J. A. (2021). Are intelligent peers liked more? Assessing peer-reported liking through the network analysis. Personality and Individual Differences, 177, 110844. LINK
 • Paruzel-Czachura, M., Baran, L., & Spendel, Z. (2020). Publish or be ethical?: Publishing pressure and scientific misconduct in research. Research Ethics. LINK
 • Baran, L. (2020). Nieuczciwość akademicka studentów: Psychologiczne wyznaczniki, przewidywanie oraz przeciwdziałanie. [Students’ Academic Dishonesty: Psychological determinants, prediction, and counteraction.]. Katowice, POL: Wydawnictwo Uniwersytetu Śląskiego. LINK
 • Trahir, C., Baran, L., Flakus, M., Kowalski, C.M., & Rogoza, R. (2020). The structure of the Dark Triad traits: A network analysis. Personality and Individual Differences, 167, 110265. LINK
 • Baran, L., & Jonason, P.K. (2020). Academic dishonesty among university students: The roles of the psychopathy, motivation, and self-efficacy. Plos One, e0238141. LINK
 • Baran, L., Hyla, M., & Kleszcz, B. (2019). Elastyczność psychologiczna: Polska adaptacja narzędzi pomiarowych dla praktyków i badaczy. [Psychological flexibility: Polish adaptation of measuring tools for practitioners and researchers.]. Katowice, POL: Uniwersytet Śląski w Katowicach. LINK
 • Baran, L. (2019). Terapia akceptacji i zaangażowania (ACT) w zaburzeniach lękowych. [Acceptance and Commitment Therapy (ACT) for anxiety disorders.]. Psychiatria po Dyplomie, 1, 40-43. LINK
 • Pilch, I., Baran, L., Bolek-Kochanowska, M., Bożek, M., Friedrich, W., Hyla, M., & Sikora, J. (2018). Situational suppression use and social hierarchy in non-individualistic and hierarchic society: A replication study. Journal of Research in Personality, 74, 114-123. LINK
 • Hyla, M., Baran, L., & Pilch, I. (2017). Między myślą a czynem – o pomiarze utajonych konstruktów psychicznych za pomocą Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP). [Between the thought and the act – about measuring implicit constructs by Implicit Relational Assessment Procedure (IRAP).]. Czasopismo Psychologiczne, 2, 347-358. LINK
 • Chudzicka-Czupała, A., & Baran, L. (2016). Skłonność do moralnego dystansowania się studentów a ich intencje nieuczciwego zachowania się i reakcji na nieuczciwość akademicką innych. [Students’ Moral Disengagement and Their Intentions for Dishonest Behavior and Reaction to Academic Dishonesty of Others.]. Chowanna, 1, 251-272. LINK
 • Baran, L., & Hyla, M. (2015). Mental health in Acceptance and Commitment Therapy (ACT). In T. M. Ostrowski, I. Sikorska, & K. Gerc (Eds.), Resilience and health in a fast-changing world (pp. 153-166). Kraków, POL: Jagiellonian University Press. LINK
 • Baran, L. (2015). Pokolenie Y – rodzina w cyfrowym świecie. [Y generation – family in digital age]. In P. Barańska (Ed.), Rodzice i dzieci (w) sieci (pp. 135-150). Stalowa Wola, POL: Wydawnictwo KUL.
 • Sanecka, E., & Baran, L. (2015). Explicit and implicit attitudes toward academic cheating and its frequency among university students. Polish Journal of Applied Psychology, 13, 69-92. LINK
 • Baran, L. (2014). Psychologiczne aspekty małżeństw binacjonalnych. [Psychological aspects of bi-national marriages]. In J. Zimny (Ed.), Rodzina. Powołanie – zadania – zagrożenia (pp. 1209-1225). Stalowa Wola, POL: Wydawnictwo KUL.
 • Baran, L., & Misiewicz, M. (2014). Cyberprzestrzeń – nowe miejsce spotkań. Teoretyczna i psychologiczna analiza wirtualnych społeczności. [Cyberspace – new meeting place: Theoretical and psychological analysis of virtual communities]. In: M. Wysocka-Pleczyk, & K. Tucholska (Eds.), Człowiek zalogowany 2. Wirtualne społeczności (pp. 7-16). Kraków, POL: Biblioteka Jagiellońska. LINK
 • Pilch, I., & Baran, L. (2013). Personal values, perceptions of unfairness in social exchange, and happiness among young voters and non-voters in Poland. Political Preferences, 4, 99-114. LINK